Niezalogowany
zmień rozmiar:

Nabór uzupełniający do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kęty odbywa się z wykorzystaniem systemu informatycznego dostępnego pod adresem: https://uzupelniajaca-sp-kety.nabory.pl/

Rekrutacja ID: 132; Wersja: 8.123.293.1391 Harmonogram ID: 452;