Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Państwo!

Witamy w elektronicznym systemie rekrutacji NABO.

Na tej stronie macie Państwo możliwość zapoznania się z:
  a) ofertą szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kęty – poprzez zakładkę „Oferty placówek”,
  b) zasadami rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kęty - poprzez zakładkę „Zasady rekrutacji”,
  c) terminami poszczególnych czynności w rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kęty - poprzez zakładkę „Harmonogram rekrutacji”,
  d) kryteriami oraz punktacją obowiązującymi w trakcie rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kęty - poprzez zakładkę „Kryteria rekrutacji”,
  e) obwodami dla szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Kęty - poprzez zakładkę „Obwody szkół".

Poprzez zakładkę "Nowy wniosek", możecie Państwo utworzyć wniosek przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej lub zgłoszenia dziecka do właściwej jemu szkoły obwodowej.

Aby prawidłowo zgłosić/zawnioskować o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej należy:

  1) zarejestrować się w systemie używając jako login – numer PESEL dziecka,
  2) wypełnić i przesłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy,
  3) wydrukować jego kopię i po dokładnym sprawdzeniu podpisać,
  4) dostarczyć papierową kopię wniosku do szkoły podstawowej pierwszej preferencji celem potwierdzenia.

Uwaga!


Rodzice, którzy nie mogą wypełnić wniosku w systemie elektronicznym mogą przyjść do wybranej szkoły podstawowej i wypełnić wniosek wspólnie z wyznaczonym do tego pracownikiem placówki.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 mają obowiązek zgłoszenia się, w określonym harmonogramem terminie, do tych placówek w celu potwierdzenia woli ich uczęszczania. W przypadku gdy rodzic nie dopełni tego obowiązku w wyznaczonym terminie, będzie to potraktowane jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy przyjętych.

Szczegółowe informacje o procesie rekrutacji, w tym zgłaszanie uwag co do funkcjonowania aplikacji prosimy kierować:
- na adres email: nabory@edukacja.kety.pl lub
- telefonicznie 33 844 76 00 wew. 141.
Rekrutacja ID: 151; Wersja: 23.155.336.161 Harmonogram ID: 711;